Tỷ giá vàng hôm nay

Chưa cập nhật dữ liệu

Giá vàng hôm nay


(31/05/2016)

Giá vàng hôm qua


(30/05/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 12.787 13.987
14K Không có Không có 18.296 19.496
18K Không có Không có 23.837 25.037
24K Không có Không có 32.251 32.851
SJC10c Không có Không có 33.000 33.250
SJC1c Không có Không có 33.000 33.280
SJC99.99 Không có Không có 32.580 33.180
SJC99.99N Không có Không có 32.880 33.180
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 33.000 33.270
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 32.990 33.270
* Mũi tên màu xanh (Giá vàng tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Giá vàng giảm): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng hôm nay được lấy nguồn từ công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.