Tỷ giá vàng hôm nay

Chưa cập nhật dữ liệu

Giá vàng hôm nay


(23/07/2016)

Giá vàng hôm qua


(22/07/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.743 15.143
14K Không có Không có 19.711 21.111
18K Không có Không có 25.715 27.115
24K Không có Không có 34.694 35.594
SJC10c Không có Không có 36.470 36.800
SJC1c Không có Không có 36.470 36.830
SJC99.99 Không có Không có 35.050 35.950
SJC99.99N Không có Không có 35.550 35.950
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.470 36.820
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.460 36.820
* Mũi tên màu xanh (Giá vàng tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Giá vàng giảm): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng hôm nay được lấy nguồn từ công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.