Tỷ giá vàng hôm nay

Chưa cập nhật dữ liệu

Giá vàng hôm nay


(05/05/2016)

Giá vàng hôm qua


(04/05/2016)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
10K Không có Không có 13.184 14.384
14K Không có Không có 18.850 20.050
18K Không có Không có 24.550 25.750
24K Không có Không có 33.092 33.792
SJC10c Không có Không có 33.930 34.130
SJC1c Không có Không có 33.930 34.160
SJC99.99 Không có Không có 33.530 34.130
SJC99.99N Không có Không có 33.830 34.130
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 33.930 34.150
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 33.920 34.150
* Mũi tên màu xanh (Giá vàng tăng): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên mầu đỏ (Giá vàng giảm): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
Tỷ giá vàng hôm nay được lấy nguồn từ công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC.