Khai trương ngân hàng sữa mẹ tại BV Phụ sản – nhi Đà Nẵng 

Cắt băng khai trương ngân hàng sữa mẹ tại Việt Nam 

Ngân hàng này có thể cung cấp sữa mẹ để hỗ trợ chăm sóc điều trị cho 3.000 – 4.000 trẻ sơ sinh mỗi năm.

Ngân hàng sẽ thu thập, thanh trùng, xét nghiệm và bảo quản sữa mẹ từ những người hiến tặng, và cung cấp cho nhóm trẻ có nhu cầu đặc biệt là trẻ non tháng, nhẹ cân, hoặc bệnh lý.

Ngân hàng sữa mẹ cũng bảo vệ, khuyến khích và tư vấn hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, truyền thông về ngân hàng tới các bà mẹ hiến tặng,

Việc thí điểm thiết lập và vận hành của ngân hàng sữa mẹ theo tiêu chuẩn quốc tế tại Bệnh viện Phụ sản – nhi Đà Nẵng được Quỹ Margaret A. Cargill và Bill & Melinda Gates tài trợ.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức phi chính phủ PATH và dự án Alive & Thrive, đội ngũ nhân viên y tế đã được tập huấn, cung cấp trang thiết bị chuyên dụng, đồng thời xây dựng hướng dẫn và quy trình hoạt động chuẩn nhằm đảm bảo tính hiệu quả và an toàn của ngân hàng sữa mẹ.

Khai trương ngân hàng sữa mẹ tại BV Phụ sản – nhi Đà Nẵng 
Rate this post