Kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án của HoREA có thỏa đáng?

Nhằm xóa “gánh nặng” của doanh nghiệp và người tiêu dùng vừa qua, Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. Trong đó có kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án.

tổng quan căn hộ chung cư tại The Eastern

Theo HoREA, để thị trường BĐS vận hành theo cơ chế thị trường thì việc thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án là cần thiết. Sự thay đổi này sẽ giảm thành nhà ở, tăng tính minh bạch và loại trừ cơ chế “xin-cho” trên thị trường BĐS.

Trong kiến nghị HoREA cũng đưa ra 2 phương án sửa đổi như sau:

Một, coi đây là một sắc thuế sử dụng đất ở với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin – cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.”

Việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp và người tiêu dùng không phải chịu gánh nặng tiền sử dụng đất như hiện nay; doanh nghiệp có thể tiên lượng chi phí tạo lập quỹ đất khi đầu tư dự án; Nhà nước có nguồn thu thuế sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Theo đó, HoREA kiến nghị bổ sung khoản 2 (mới) vào điều 107 Luật Đất đai: Thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở, với mức thu bằng 15% bảng giá đất. Bỏ quy định “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần” tại điều 113 Luật Đất đai; và sửa đổi điều 114 Luật Đất đai theo hướng giao trách nhiệm và toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành bảng giá đất để đảm bảo thực hiện nguyên tắc “giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” theo điều 112 Luật Đất đai, và để phù hợp với thực tế tình hình của địa phương.

Hai, việc thay đổi ngay lập tức chính sách thu tiền sử dụng đất như hiện nay cần có thời gian để tạo sự đồng thuận. Do đó, trước mắt cần phải cải cách triệt để quy trình, thủ tục hành chính để việc xác định tiền sử dụng đất của doanh nghiệp được thực hiện minh bạch, nhanh chóng, hợp lý và loại trừ được các yếu tố phát sinh tiêu cực.

Trước đây, toàn bộ công tác xác định, thẩm định giá đất dự án đều do Sở Tài chính chủ trì. Hiện nay, được chia thành 2 công đoạn, có thêm Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định phương án giá đất. Sở Tài chính giữ vai trò quyết định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, phối hợp quản lý của hai Sở chưa sự đồng bộ.

Từ đó, HoREA đề xuất: Giao cho Sở Tài chính là đầu mối chủ trì toàn bộ công tác thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất; chuẩn bị nội dung trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố xem xét quyết định giá đất cụ thể để xác định tiền sử dụng đất dự án.

Cho phép chủ đầu tư dự án được tham gia và được quyền nêu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khi thẩm định giá đất dự án của đơn vị mình; Trong trường hợp chủ đầu tư dự án không nhất trí với phương án giá đất của đơn vị tư vấn đã lập thì có thể đề xuất chọn đơn vị tư vấn khác để lập phương án giá đất (chi phí do chủ đầu tư dự án thanh toán).

Cho phép chủ đầu tư được tham gia và có ý kiến tại cuộc họp của Sở Tài chính khi xem xét chi phí giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp, do Sở Tài chính thường chỉ chấp nhận cho khấu trừ khoảng 20-30% chi phí thực tế bồi thường giải phóng mặt bằng dẫn đến tình trạng doanh nghiệp gần như phải mua lại quyền sử dụng đất lần thứ hai.

Bên cạnh đó, còn một số vấn đề bất hợp lý khác cần được sửa đổi xoay quanh các khoản thu từ Sở Tài chính chưa đúng quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS quy định.

Cụ thể, Sở Tài chính vẫn tính doanh thu giữ xe máy chung cư vào doanh thu của chủ đầu tư dự án, trong khi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS lại quy định đây là khoản thu của Ban quản trị chung cư; Việc Sở Tài chính áp giá bán căn hộ quá cao so với giá bán thực tế của doanh nghiệp để tính tiền sử dụng đất cao lên đồng thời tạo ra “gánh nặng” mà doanh nghiệp và người tiêu dùng phải “gánh chịu”; hoặc Sở Tài chính áp dụng suất đầu tư xây dựng chung cư quá thấp (trong lúc suất đầu tư theo quy định của Bộ Xây dựng hợp lý hơn; hoặc Sở Tài chính chỉ chấp thuận cho khấu trừ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng rất thấp (chỉ khoảng 20 – 30%) so với chi phí thực tế mà chủ đầu tư đã bỏ ra, dẫn đến chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều hơn.

HoREA còn kiến nghị, bãi bỏ cơ chế đấu thầu, chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất hiện nay chỉ chọn đơn vị chào thầu với giá thấp nhất được trúng thầu (do quy định chi phí xác định giá đất, thẩm định giá đất do ngân sách chi); và thay thế bằng cơ chế đấu thầu rộng rãi nhưng với tiêu chí chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất có năng lực, có phương án xác định giá đất tối ưu, chứ không phải chọn đơn vị có giá thấp nhất.

Kiến nghị thay đổi cơ chế tính tiền sử dụng đất dự án của HoREA có thỏa đáng?
Rate this post