Kinh doanh BĐS đứng đầu các ngành về tổng vốn đầu tư

Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy có sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nguồn vốn đầu tư cho kinh doanh bất động sản.

BĐSCục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng hầu hết ở các ngành theo từng lĩnh vực hoạt động so với cùng kỳ năm 2016.

Tính trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký tương đương 1,1 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1,9 triệu tỷ đồng.

Cụ thể, kinh doanh BĐS tăng mạnh nhất, có 3.156 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 217.139 tỷ đồng, tăng 65,8% về số lượng và 62,8% về số vốn.

Đứng thứ hai là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với số lượng đăng ký mới 966 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 18.433 tỷ đồng, tăng 33,4% về số lượng và 50% về số vốn.

Tiếp theo là ngành giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp mới, tăng 30,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 451 doanh nghiệp, tăng 29,6%;…

Bên cạnh đó, có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước gồm: Khai khoáng đăng ký 8.767 tỷ đồng, giảm 57,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 13.995 tỷ đồng, giảm 13,7%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.233 tỷ đồng, giảm 6,9% và Vận tải kho bãi đăng ký 21.813 tỷ đồng, giảm 4,4%.

Tuy nhiên, cũng trong 8 tháng qua, cả nước có 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Kinh doanh BĐS đứng đầu các ngành về tổng vốn đầu tư
Rate this post