TP.HCM: Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp giấy đỏ, sổ hồng

Sau khi kí quyết định ban hành Quy định phối hợp giải quyết các thủ tục đất đai. UBND TP.HCM đã cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất dai cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có sử dụng con dấu của Sở.

văn phòng đăng kýCụ thể, ngày 17/8 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND TP.HCM cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có sử dụng con dấu của Sở.

Việc tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện theo cơ chế một cửa.

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tính kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ tại nơi tiếp nhận hồ sơ. Không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Thời gian trả kết quả được tính từ ngày có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ, người sử dụng đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính); hoặc ký hợp đồng thuê đất (trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm), cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính (trường hợp người sử dụng đất được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính).

Đối với địa bàn các huyện, người dân được quyền lựa chọn nộp hồ sơ tại huyện hoặc xã tùy theo nhu cầu.

TP.HCM: Văn phòng đăng ký đất đai được quyền cấp giấy đỏ, sổ hồng
Rate this post